Big Benlearn & work - nauka i praca


Praca

Firma Big Ben learn&work-nauka i praca oferuje Państwu pomoc w znalezieniu pracy w krajach Unii Europejskiej oraz pełne przygotowanie osób chcących pracować za granicą do nowych warunków pracy i życia. 

W ramach usługi oferujemy: 

- rozmowę doradczą 

- budowę profesjonalnego CV w języku obcym 

- w zależności od stopnia zaawansowania językowego kurs przygotowujący do pracy w danym zawodzie

- zapoznanie z przepisami obowiązującymi w kraju docelowym 

- nadzorowanie procesu znajdowania pracy oraz rozmowy z przyszłym pracodawcą 

- pomoc w znalezieniu zakwaterowania na terenie Unii Europejskiej 

- pomoc w transporcie 

Usługa trwa od momentu podpisania umowy przez okres 3 do 5 miesięcy, a kończy się w momencie podpisania przez Państwa umowy z nowym pracodawcą. 

Cena usługi to: 

- 500zł wpłacane przy podpisaniu umowy z firmą Big Ben learn&work-nauka i praca (koszty manipulacyjne) 

Bliższe informacje mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami osobiście, telefonicznie bądź pocztą e-mail.