Big Benlearn & work - nauka i praca


Zapisy na nowy rok szkolny 2014/2015!


Dołącz do nas już dziś! 
Zapisy we wrześniu na pierwszych zebraniach z rodzicami!!! Jesteśmy blisko: 
  • Zielona Góra, 
  • Bogaczów,
  • Droszków, 
  • Drzonków, 
  • Przylep, 
  • Racula,
  • Zabór, 
  • Zawada
CENY OD 90zł MIESIECZNIE!!!

 

Nauka

Naszym celem jest przygotowanie osób uczących się w szkole Big Ben learn&work-nauka i praca do egzaminów międzynarodowych potwierdzających znajomość językową. Aby to osiągnąć w nauczaniu stosujemy metodę eklektyczną – stosowanie szerokiego spektrum metod i technik nauczania. Metoda ta znacznie uatrakcyjnia i wzbogaca proces dydaktyczny, zapobiega znużeniu powtarzalnością stosowanych zadań, umożliwia uczniowi skuteczne nabywanie umiejętności językowych.

 

     Oferta kursów przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

 

-  oferujemy 6 poziomów nauczania języka angielskiego,  

    niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego w zależności od  

    stopnia zaawansowania

-  zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach

     popołudniowych

-  liczba uczniów w grupie 8 – 12 osób

-  kurs kończy się otrzymaniem dyplomu potwierdzającego  

    udział w zajęciach językowych,

-  gwarantujemy ciekawie prowadzone zajęcia ( gry, zabawy ciekawe i nowoczesne pomoce         dydaktyczne )

Rodzaj usługi

Czas
trwania kursu [godz]

Czas trwania zajęć
[min]

Cena
kursu
[zł]

Kurs języka
angielskiego dla dzieci

(szkoła podstawowa/gimnazjum)

70

50

810

Kurs języka
niemieckiego dla dzieci

(szkoła podstawowa/gimnazjum)

70

50

810

Kurs języka
francuskiego dla dzieci

(szkoła podstawowa/gimnazjum)

70

50

810

Kurs języka
rosyjskiego dla dzieci

(szkoła podstawowa/gimnazjum)

70

50

810

Kurs języka
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego dla młodzieży, dorosłych

(szkoła ponadgimnazjalna/dorośli)

140

90

1080

Kurs języka
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego dla młodzieży, dorosłych

(szkoła ponadgimnazjalna/dorośli)

140

90

1080

Kurs języka*
angielskiego przygotowujący do egzaminu na certyfikat FCE

140

90

1350

 

                                                  


Dla firm

Zapraszamy do skorzystania z oferty kursów językowych skierowanych do firm oraz     instytucji, które pragną podwyższać kompetencje swoich pracowników w zakresie znajomości języków obcych.

Oferujemy 6 poziomów nauczania języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz     rosyjskiego w zależności od stopnia zaawansowania:

-  beginners

-  elementary

-  pre-intermediate

-  intermediate

-  upper-intermediate

- advanced

 

     - terminy oraz godziny zajęć dopasujemy do Państwa

      - zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu

      - każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający ukończeni kursu językowego                                 na danym  poziomie

      - oferujemy zakup podręczników w atrakcyjnych cenach

 

 

Rodzaj usługi

Czas
usługi
[min]

Cena
netto
[zł]

Cena
brutto
[zł]

Zajęcia z języka
angielskiego

90

75

75

Tłumaczenia

-

30*

30*

              * cena za 1 stronę A4

Podane ceny dotyczą określonego w cenniku czasu bez względu na ilość osób w grupie, np:

1 osoba x 90 min = 75,00 zł
6 osób x 90 min = 75,00 zł